הון אנושי

זכויות העובד – אצלנו העובדים אינם "עובדים שקופים"!

בחודש מרץ 2014 נכנס לתוקפו צו הרחבה לעובדי הניקיון, צו אשר שיפר את מעמדם של עובדי הניקיון במשק הישראלי, לרבות: העלאת שכר ושיפור התנאים הנלווים של עובדי ענף הניקיון.
צו ההרחבה שיפר את תנאי העסקתם של עובדי ענף הניקיון במספר מישורים: קרן השתלמות לכל עובד, השוואת שכר של עובד במגזר הפרטי לשכר של עובד במגזר הציבורי- לרבות דמי הבראה מוגדלים, הפרשות לפנסיה בגין שכר נלווה.

חשיבות זכויות עובדי הקבלן בענף הניקיון

מעבר לשינוי בצו ההרחבה אשר מחייב את חברת הניקיון לשים דגש רב יותר על זכויות העובד, שמירה על הזכויות משמעותה לתת שירות טוב יותר ללקוח. תגמול ראוי של העובד ויחס אישי, הם שהופכים את החברה לטובה יותר עבור כל הצדדים. התחשבות בעובד משמעותה תשומת לב אישית, התאמה בין מקום העבודה לבין האילוצים האישיים ובהם קרבה למקום, התאמה של שעות העבודה והתחשבות במורכבות העבודה ויכולתו של העובד. בעץ השדה מאמינים שהעובדים שלנו צריכים לקבל את המיטב. כפועל יוצא מכך, שמירה על זכויות העובדים עבורנו היא רמת חשיבות ואנו עמלים בכל עת כדי לשפר אותם.

הזדמנויות שוות

חברת עץ השדה שירותי ניקיון ואחזקה בע"מ מאמינה במתן הזדמנויות שוות ומקפידה לתת את היחס הטוב ביותר לכל עובדיה, ללא כל קשר למין, דת ורקע מגדרי אחר. אם ברצונך להשתלב בחברה הוגנת, קשובה, שמקפידה לעמוד בכל תנאי צו ההרחבה ויותר מכך, נשמח לצרף אותך.